Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Ιδιότητες συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων για τις συναρτήσεις, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.