Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της παραγώγου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Η έννοια της παραγώγου  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: