Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της παραγωγίσιμης συναρτησης και της παραγώγου της, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Παραγωγίσιμη συνάρτηση  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: