Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων.