Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ  ROLLE  ΚΑΙ  Θ.Μ.Τ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το θεώρημα Rolle και το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Θεώρημα Rolle και Θ.Μ.Τ.

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: