Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού" , για να δείτε ένα επαναληπτικό 3ωρο διαγώνισμα (μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων) σε ύλη μέχρι τη μονοτονία συναρτήσεων, την 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση.