Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  (1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού" , για να δείτε ένα επαναληπτικό 3ωρο διαγώνισμα (μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων) στην ύλη του 1ου κεφαλαίου των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.