Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΡΓΑΣΙΑ


Εργασία στο μη πεπερασμένο όριο συναρτήσεων στο x0 καθώς και στα όρια συναρτήσεων στο άπειρο  (§1.6-1.7), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Για να δείτε περισσότερες ασκήσεις για τα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου πατήστε ΕΔΩ.