Στοιχεία πιθανοτήτων & Στατιστικής Γ΄ Λυκείου

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη θεωρία και μια σειρά λυμένων ασκήσεων για την παρουσίαση στατιστικών δεδομένων.