Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Συνδυαστικές ασκήσεις εσωτερικού γινομένου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων αυξημένης δυσκολίας, στο εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.