Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικές ασκήσεις (μέχρι το θεώρημα Rolle)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων στα μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, που καλύπτει την ύλη μέχρι και το θεώρημα Rolle.