Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Γενική εξίσωση ευθείας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Η ευθεία στο επίπεδο", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά γενικών ασκήσεων στην ευθεία, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.