Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (μικροεφαρμογές σε Geogebra)

Πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "μικροεφαρμογές / εφαρμογές geogebra", για να δείτε δύο μικροεφαρμογές με τη χρήση του λογισμικού Geogebra, σχετικές με το 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (Π-Γ-Π), όπως αυτό διδάσκεται στα μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου