Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (geogebra)

Πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "μικροεφαρμογές / εφαρμογές geogebra", για να δείτε δύο νέες μικροεφαρμογές geogebra, σχετικές με το 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων, όπως αυτό διδάσκεται στα μαθηματικά της Γ΄ Γυμνασίου. Σε κάθε μία εφαρμογή υπάρχουν οδηγίες για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση της.