Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Πολυωνυμικές εξισώσεις

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "β΄ λυκείου / άλγεβρα" και στη συνέχεια επιλέξτε την ενότητα "Κεφάλαιο 4 - Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τις πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις, έτσι όπως αυτές διδάσκονται στην άλγεβρα της Β΄ Λυκείου.