Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Πρόσθεση και αφαίρεση ρητών αριθμών - Απαλοιφή παρενθέσεων

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το μενού "α΄ γυμνασίου / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί" για να δείτε ένα φυλλάδιο με συνοπτική θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την πρόσθεση και την αφαίρεση ρητών αριθμών, όπως διδάσκονται στα μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου.