Εφαρμογές Geogebra

Πατήστε ΕΔΩ ή επιλέξτε από το πλευρικό μενού "Για μαθητές / εφαρμογές geogebra" για να δείτε νέες μικροεφαρμογές στους μιγαδικούς αριθμούς που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό geogebra.