Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου - Εξισώσεις 1ου βαθμού και προβλήματα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Εξισώσεις - Ανισώσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά εξισώσεων και προβλημάτων που επιλύονται με εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.