Μαθηματικά θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Διαγώνισμα στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης" για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας μίας διδακτικής ώρας, στην ενότητα του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών θετικού προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.