Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Πυθαγόρειο θεώρημα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 9 - Μετρικές σχέσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο (που μπορεί να δοθεί σαν εργασία στους μαθητές)  με μια σειρά ασκήσεων για το Πυθαγόρειο θεώρημα, σύμφωνα με την ύλη της γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.