Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Διαγώνισμα επαναληπτικό

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα (μέχρι τα όρια) στα μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων.