Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Ισότητα τριγώνων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Τρίγωνα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη θεωρία της ισότητας τριγώνων (παράγραφοι 3.1 - 3.6 του σχολικού βιβλίου)  και μια σειρά χαρακτηριστικών ασκήσεων της ίδιας ενότητας, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου.