Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Ομοιότητα τριγώνων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γεωμετρία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 8 - Ομοιότητα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις και ασκήσεις εμπέδωσης στην ομοιότητα τριγώνων, σύμφωνα με την ύλη της Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου.