Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Εξισώσεις - Ανισώσεις" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις εξισώσεις δευτέρου βαθμού σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.