Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ακρότατα συνάρτησης και θεώρημα Fermat

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στα ακρότατα των συναρτήσεων και το θεώρημα Fermat, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου