Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Επαναληπτικό διαγώνισμα

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ Λυκείου / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών καθώς και  τις προτεινόμενες λύσεις των θεμάτων. Το διαγώνισμα αναφέρεται στα κεφάλαια των συναρτήσεων και του διαφορικού λογισμού μέχρι και τις συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.