Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Τεστ στην εξίσωση ευθείας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα τεστ στην γενική μορφή εξίσωσης ευθείας καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις του.