Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Γεωμετρική πρόοδος

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 5 - Πρόοδοι", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων (με τις υποδείξεις - απαντήσεις τους) στη γεωμετρική πρόοδο, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.