Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Συμμετρία" της Γεωμετρίας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις γωνίες που σχηματίζονται ανάμεσα σε παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.