Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Ορισμένο ολοκλήρωμα

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Ολοκληρωτικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για το ορισμένο ολοκλήρωμα και το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.