Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Αρχική συνάρτηση

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Ολοκληρωτικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην αρχική συνάρτηση (παράγουσα), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.