Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Συμμετρία" της Γεωμετρίας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις γωνίες που σχηματίζονται από παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.