Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου - Πράξεις ρητών αριθμών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις πράξεις των  ρητών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.