Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου - Κύκλος

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Κωνικές τομές", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στον κύκλο, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.