Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Η έννοια της συνάρτησης

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 6 - Βασικές έννοιες των συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για την έννοια των συναρτήσεων και το πεδίο ορισμού τους, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.