Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου - Εμβαδόν επίπεδου χωρίου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / κατεύθυνση" και στη συνέχεια την ενότητα "Ολοκληρωτικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στα εμβαδά επίπεδων χωρίων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.