Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Γραφική παράσταση συνάρτησης

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 6 - Βασικές έννοιες των συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων για τις συντεταγμένες σημείου σε σύστημα αξόνων και τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων, σύμφωνα με την ύλη της άλγεβρας Α΄ Λυκείου.