Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ -  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τους πραγματικούς και την έννοια των συναρτήσεων, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.