Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΡΗΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 7 - Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων για τους ρητούς αριθμούς, σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις αποτελούν υλικό επανάληψης και για τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου.