Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  -  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη μονοτονία των συναρτήσεων, τα ακρότατα, τη συνάρτηση 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.