Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην παράγωγο συνάρτησης σε σημείο, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και στοιχείων στατιστικής Γ΄ Λυκείου.