Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΗ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ  ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  x0   

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το μη πεπερασμένο όριο της συνάρτησης στο x0, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.