Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ  ΤΙΜΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για την απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.