Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων του 1ου κεφαλαίου, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.