Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Στατιστική", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.