Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε δύο διαγωνίσματα διάρκειας 45 λεπτών στις συντεταγμένες στο επίπεδο και στο εσωτερικό γινόμενο, με τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.