Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στο εσωτερικό γινόμενο, σύμφωνα με την ύλη  των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.