Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τους κανόνες παραγώγισης, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.