Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε "Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Φυσικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων στις δυνάμεις και την προτεραιότητα πράξεων φυσικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Α΄ Γυμνασίου.