Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  (ΕΩΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, μέχρι και την έννοια της αντίστροφης συνάρτησης (ενότητες 1.1 - 1.3)